hypnotherapie methodes en technieken

De keuze van methode of techniek is altijd aan- en toegepast op jou en jouw situatie. Hieronder vind je een overzicht van hypnotherapie methodes en technieken waarin ik opgeleid en/of gecertificeerd ben. Klik gerust op de ‘lees meer’ buttons om meer over de toegepaste behandelingswijze te lezen.

hypnotherapie methodes en technieken EMDR

EMDR

EMDR, is een therapie voor mensen die last blijven houden van de gevolgen van heftige emotionele ervaringen. Het is het verwerken en uitdoven van emoties door klikjes via een koptelefoon of snelle oog-bewegingen.

Lees meer over EMDR
hypnotherapie methodes en technieken NLP Oosterhout

Neuro Linguistisch Programmeren (NLP)

NLP stelt dat er een verschil is tussen de buitenwereld en hoe we die ervaren. Mensen maken van de binnenkomende zintuiglijke indrukken een mentale weergave door middel van generalisaties, weglatingen en vervormingen.

Lees meer over NLP
hypnotherapie methodes en technieken Oosterhout Neuro semantiek

Neuro-semantiek

Dit is een methode met als doel zelfactualisering. Dit betekent worden wie je bent en doen waar je voor gekomen bent.

Lees meer over Neuro-semantiek
hypnotherapie methodes en technieken Delenwerk hypnotherapie Oosterhout

Delenwerk

Bij deze techniek wordt gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen.

Lees meer over delenwerk
hypnotherapie Oosterhout methodes en technieken Focussen

Focussen

Focussen is een proces van luisteren naar wat je lichaam je aanreikt en met aandacht en respect stilstaan bij wat er daar van binnen is, zonder oordeel, en zonder meteen een oplossing te willen.

Lees meer over focussen
hypnotherapie Oosterhout methodes en technieken regressietherapie

Regressie

Regressietherapie gebruikt herbelevingen om storende vergeten en onverwerkte ervaringen zo op te lossen dat iemand zich van de nawerkingen kan bevrijden.

Lees meer over regressie
hypnotherapie Oosterhout methodes en technieken Oplossingsgerichte therapie

Oplossingsgerichte therapie

De begeleiding is hier gericht op de aard van de oplossing i.p.v. het probleem. Problemen zijn volgens de oplossingsgerichte therapie niets anders dan goed bedoelde, niet-succesvolle pogingen om alledaagse moeilijkheden op te lossen.

Lees meer over oplossingsgerichte therapie
hypnotherapie Oosterhout methodes en technieken Mentale Ruimte

Werken in de mentale ruimte

Deze methode gaat ervan uit dat we alle zaken van een ervaring innerlijk weergeven als een soort landschap; een panorama. bv personen die dichtbij staan, een emotie die heel groot aanwezig is, het verleden zien we achter ons. Als we dingen en personen hierin een andere plaats geven, verandert direct de beleving van de ervaring.
Sociaal Panorama is hier een belangrijk onderdeel van.

Lees meer over Werken in de mentale ruimte
hypnotherapie Oosterhout methodes en technieken Traumaopstalling

Traumaopstelling

Hier wordt ervan uitgegaan dat trauma’s de hoofdoorzaak zijn van psychische- en lichamelijke problemen. Niet alleen zelfbeleefde trauma’s, maar ook trauma’s die van generatie op generatie worden doorgegeven.

Lees meer over traumaopstelling
hypnotherapie Oosterhout methodes en technieken ademwerk

Ademwerk

Vrijmakend Ademwerk is een krachtige manier bij het vrijmaken van dieper vastzittende gevoelens en kan in overleg ingezet worden als onderdeel van een hypnotherapeutisch traject.

Lees meer over ademwerk