Alles dat bestaat in de fysieke wereld is ergens in de ruimte gelokaliseerd. Dat betekent dat de 3-dimensionale natuur van alles ook zo in de geest wordt gerepresenteerd. Ruimtelijkheid zou het belangrijkste kenmerk kunnen zijn van onze individuele mentale modellen van de wereld. 3-Dimensionaliteit lijkt vooral de basis te zijn van onze cognitie en het gevoel van Zelf. Het concept van ‘Mentale ruimte’ ontstond al in de jaren 80.  Nu bestudeert ‘mental space psychology’ de invloed van ruimtelijkheid op het menselijke denken, emoties en zijn implicaties voor psychologie, geestelijke gezondheidszorg en onderwijs.

Het meeste van de huidige kennis is verzameld gedurende de afgelopen 20 jaar. Dit gebeurde via systematisch ordening van patronen door praktische ervaringen in imaginatie . Deze zijn gebaseerd op klinisch werk. Het werk van Lucas Derks speelt hierin een prominente rol.

Sociaal Panorama, een belangrijk onderdeel.

Deze methode gaat er vanuit dat iedereen zijn sociale omgeving innerlijk weergeeft als een soort landschap: een panorama.
Dit panorama is een denkbeeldige 3-dimensionale ruimte om je heen, waarin elke persoon in je leven een bepaalde plaats heeft.

Sociaal Panorama

Met behulp van het Sociaal Panorama model kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families, teams, organisaties, relatief eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden. Met andere woorden: Het Sociaal Panorama is een manier om jouw innerlijke sociale werkelijkheid te ontdekken en te verbeteren.

Ook je eigen plaats in de werkelijkheid heb je onbewust gestructureerd en vastgelegd. Daardoor blijf je wie je bent en waar je bent, ook al wil je het misschien anders. Intermenselijke relaties worden in het Sociaal Panorama model opgevat als cognitieve constructie in de mentale ruimte; we projecteren mensen op een plek in de ruimte en deze plaats bepaalt de kwaliteit van onze relaties.

hypnotherapie Oosterhout methodes en technieken Mentale Ruimte

Je hoort deze structuur in de taal die men gebruikt en non-verbale beweging die men maakt zoals: “Mijn zus staat mij nader dan mijn broer”. “Ik laat hem links liggen”. “Bij een sollicitatie voel ik me klein”.  “Dat ligt achter mij”. “Ik heb mijn leven voor mij”. “Dat onderwerp ligt na aan mijn hart”.

Door de plek van een gevisualiseerde relatie te veranderen, verandert ook de relatie

Met behulp van het Sociaal Panorama model kunnen problemen met intieme relaties, zelfvertrouwen, conflicten, macht, families, teams, organisaties, relaties eenvoudig geanalyseerd en opgelost worden.

Maar werken in de mentale ruimte kan ook gebruikt worden bij meer abstracte begrippen, zoals ‘angst’ of ‘mijn werk’, maar ook lichamelijke klachten bv ‘hoofdpijn’, ‘maagpijn’ . Ook deze kunnen in de ruimte worden geplaatst om daarna inzichtelijk te maken wat erachter ligt, of eronder, het begrip te onderzoeken en de constructie te veranderen, zodat ook de emotionele laag verandert.