Delenwerk

Bij deze techniek wordt  gebruik gemaakt van persoonlijkheidsdelen.

Soms voelen we ons heen en weer geslingerd door onze wisselende emoties, tegenstrijdige gedachten en vaak zo botsende verlangens. Het lijkt dan wel of we uit vele verschillende “ikken” bestaan. In zeker opzicht is dat ook zo. Onze persoonlijkheid kan worden gezien als bestaand uit vele verschillende deelpersonen.

Wat is een deelpersoon?

Elke deelpersoon kan als een persoon op zichzelf worden beschouwd, elk met zijn eigen ideeën, verlangens, gedachten en gevoelens. Elke deelpersoon is een “ikje” op zichzelf. Je kunt al enkele van die “ikken” herkennen als je kijkt naar de verschillende rollen die je in het leven speelt. Als dochter gedraag je je anders dan in je rol als moeder van 4 kinderen. En met je partner alleen thuis laat je een ander deel van jezelf zien dan in de kroeg met je vrienden of tijdens een vergadering op je werk. In elke rol toon je een stukje van jezelf. Elk ervan ben jij. Én jij bent meer dan alleen die rollen.

Positieve intentie

Belangrijk is in de therapie te ontdekken dat ieder deel altijd een positieve intentie heeft voor je. Vooral te merken dat het deel waar we zo lang zoveel last van hebben gehad ons misschien wel heeft beschermd in een vroegere vervelende ervaring, is vaak een eye opener. De manier past nu niet meer, maar het doel is positief.

hypnotherapie methodes en technieken Delenwerk hypnotherapie Oosterhout
Delenwerk hypnotherapie Oosterhout

Inzicht in het mechanisme

Anderzijds is het dus handig dat we verschillende deelpersonen in één persoon verenigen. Het maakt ons veelzijdig. Anderzijds kunnen ze onderling in botsing komen. Immers, elke deelpersoon vraagt om aandacht, erkenning en vervulling van zijn verlangens. Een deelpersoon is te beschouwen als een mens, die ruimte nodig heeft om te kunnen groeien, of als een energie, die moet kunnen stromen. Krijgt hij deze ruimte niet, of blokkeert deze energie, dan ontstaan er problemen. Kortdurende conflicten tussen deelpersonen vormen geen probleem. We hebben een moment van innerlijke strijd, het conflict wordt uitgevochten en we kunnen weer verder. Problemen rijzen pas wanneer de onderlinge verhoudingen langdurig zijn verstoord.

Inzicht in dergelijke mechanismen is een eerste stap in de goede richting. Bewustzijn van de eigen persoonlijkheid en de delen daarin maakt al verschil. Vervolgens kan je helemaal “in de huid” van de deelpersoon kruipen, om deze zo goed mogelijk te leren kennen en begrijpen. Immers, daarmee leer je (delen van) jezelf kennen. Wat heeft deze deelpersoon in ons leven betekend? Wat wil hij (of zij) voor ons bereiken? Wat heeft hij nodig? Komt hij goed uit de verf, en zo nee wat werkt belemmerend?

Belangrijk is om te beseffen dat het slechts een deel van jou is en dat jij niet die deelpersoon bént.