Neuro-linguistisch programmeren (NLP),

Moderne hypnotherapie en Neuro Linguïstisch Programmeren (NLP) hebben veel verwantschap met elkaar. In de trajecten hypnotherapie en coaching gebruik ik dan ook  NLP-technieken.

NLP wordt meestal omschreven als een veranderings- en communicatiemodel voor degenen die met mensen werken. Het wordt niet alleen toegepast bij psychotherapie maar ook bij opleidingen, in reclame en bij bedrijven. NLP richt zich op de verwerking van informatie in onze hersenen (neurologisch) en het ordenen van deze informatie door middel van taal ( linguïstisch). NLP wordt ook wel omschreven als een model dat zich met de structuur van de subjectieve ervaring bezighoudt. Men zoekt naar patronen, en hoe de verschillende elementen een samenhangend systeem vormen.

Overeenkomsten tussen NLP en hypnotherapie

Met name Milton Erickson, die veel heeft bijgedragen aan moderne hypnotherapie, heeft veel invloed op NLP gehad. In NLP zijn dan ook veel hypnotherapeutische invloeden terug te vinden.

Zo hebben beiden dezelfde opvattingen over het ‘onbewuste’ en onbewuste processen. Net zoals in de hypnotherapie, neemt het begrip innerlijke hulpbronnen (herinneringen, beelden, inzichten, mentale manieren van functioneren die tot oplossingen van problemen leiden) ook een centrale plaats in binnen NLP. Veel NLP-technieken roepen spontaan een hypnotische trance, of trancefenomenen op, zoals bijvoorbeeld ‘leeftijdsregressie’

NLP wordt dan ook vaak gezien als een vorm van informele hypnose.

Informele hypnose wil zeggen het oproepen en werken met hypnose en hypnotische fenomenen zonder het als dusdanig te benoemen, terwijl bij formele hypnose de cliënt verteld wordt  “sluit uw ogen maar”,  “we gaan nu hypnose doen.”

hypnotherapie methodes en technieken NLP Oosterhout

NLP achtergrond

NLP is in de zeventiger jaren in Amerika ontstaan. Men onderzocht destijds een aantal, zeer succesvolle psychotherapeuten.
Men wilde achterhalen wat het precies was in hun werkwijze en communicatie dat hen zo succesvol maakte.
Ook wilde men weten hoe dit gemakkelijker overdraagbaar was te maken, zodat andere therapeuten ook succesvoller konden gaan werken met hun cliënten.

Uitgangspunten van Neuro Linguïstisch Programmeren

NLP stelt dat er een verschil is tussen de buitenwereld en hoe we die ervaren.

We reageren op de wereld zoals wij haar zien.

Mensen maken van de binnenkomende zintuiglijke indrukken een mentale weergave door middel van generalisaties, weglatingen en vervormingen. Perceptie (waarnemen) is neurologisch gezien (op zich al) geen passief, maar een actief proces, dat per definitie nooit vrij is van vervormingen. Het vormt ons persoonlijk wereldmodel.   Ongemerkt reageren we niet zozeer op de wereld, maar primair op het model dat we ervan in ons hoofd hebben.

We vormen en slaan de weergaven van de wereld in zintuiglijke kwaliteiten op.

Wanneer een vrouw aan haar partner denkt, kan het zijn dat zij hem in gedachten hoort praten (auditieve weergave), maar het kan ook zijn dat zij een bepaald beeld heeft van haar partner (visuele weergave), of dat zij het gevoel terughaalt dat hij bij haar oproept (kinesthetische weergave). Het kan zijn dat zij teruggaat naar een moment dat zij samen met haar partner was en dat weer helemaal met gevoel opnieuw beleeft.

Dit wordt een geassocieerde beleving genoemd. Het kan ook zijn dat zij juist op een afstand, zonder veel gevoel kijkt naar zo’n moment, wat een gedissocieerde beleving wordt genoemd. Misschien geeft zij ook zichzelf met haar innerlijke stem commentaar bij deze beelden.

mentaal programma

In NLP spreekt men over een ‘mentaal programma’ of ‘strategie’ wanneer iemand in een bepaalde volgorde en combinaties van bovenstaande weergaven denkt en wanneer deze leiden tot een bepaald(e) gemoedstoestand en gedrag.

Door wijzigingen  in de volgorde en in de vorm aan te brengen, krijgen we een andere uitkomst, een andere ervaring met andere mogelijkheden.