Neurosemantiek,

Dit is een methode met als doel zelfactualisering. Dit betekent worden wie je bent en doen waar je voor gekomen bent. We hebben een ingebouwd natuurlijk systeem van informatieverwerking. Onze geest evalueert en geeft betekenis aan gebeurtenissen, gevoelens, ervaringen, gedachten en concepten. Bijvoorbeeld: bij het beëindigen van een relatie zal dat voor de een het einde van de wereld betekenen en voor de ander bevrijding. Onze geest maakt steeds een verhaal bij een gebeurtenis of ervaring, zo kleuren wij onze werkelijkheid.

Matrix Model

De kleur of het verhaal wordt bepaald door diepgewortelde betekenissen (overtuigingen) over netwerken/matrices.
Het matrix model onderscheidt zeven netwerken:
Het Zelf
 De ander
 Kracht
De wereld
Tijd
Betekenis
Intentie.

hypnotherapie methodes en technieken Oosterhout Neuro semantiek

Deze netwerken van onze geest zijn opgebouwd uit gedachten, gevoelens en de fysiologie die we gebruiken om onze wereld in kaart te brengen. Deze netwerken bepalen wie we zijn, wat we doen en wat we waardevol vinden. De diepste betekenis die we geven aan een ervaring of situatie bepaalt ons geluk en ons succes.

Het geheel van netwerken, onze matrix waar we in leven, is in eerste instantie grotendeels onzichtbaar voor ons. Het is belangrijk om deze zichtbaar te krijgen, waardoor je ze kunt veranderen om zo het beste uit jezelf te halen.

Reflexiviteit

Reflexiviteit of gelaagdheid van de geest: door juist gebruik te maken van deze gelaagdheid van onze geest is het mogelijk je te verbinden met je diepste betekenis waardoor je een grotere zingeving ervaart.

Je krijgt de mogelijkheid de verantwoordelijkheid te nemen voor je innerlijke beleving en deze neer te zetten in acties. Aangezien je van je diepste intentie naar het zeer praktische gaat, is het een holistische transpersoonlijke methode, waarbij vele gebieden samengebracht worden tot een geheel.

Via deze methode is het mogelijk om in een paar stappen een totaal andere wereld te ervaren met andere mogelijkheden. Het biedt snel helderheid op de kern van een problematiek en handvatten voor een ander (be)leven.