Regressie,

Regressietherapie gebruikt herbelevingen om storende vergeten en onverwerkte ervaringen zo op te lossen dat iemand zich van de nawerkingen kan bevrijden. Ook kunnen vergeten positieve ervaringen en slapende vermogens opnieuw worden geactiveerd.

Oorsprong probleem

Alles wat je ooit hebt meegemaakt is ergens in het onbewuste veld aanwezig.

Ieder probleem is ergens ‘terug in de tijd’ begonnen, het heeft een oorsprong, een begin. Dit begin kan liggen in een situatie zes maanden geleden, of in de vroege jeugd, of zelfs nog eerder. De oorsprong kan zelfs liggen in een vorig leven, waardoor regressietherapie zich verdiept tot reïncarnatietherapie. Als je merkt dat je in een bepaalde situatie heftiger reageert dan je zelf zou verwachten, ligt hier vaak een eerdere, intense ervaring aan ten grondslag. Via het versterken van die emotie en het hierop concentreren, kan een brug in de tijd worden gevormd naar die eerdere ervaring.

hypnotherapie Oosterhout methodes en technieken regressietherapie
Regressietherapie hypnotherapie Oosterhout 2

Tijdens een therapiesessie is het mogelijk om via regressietechnieken terug te gaan in de tijd en vanuit het onbewuste informatie over jezelf bewust te maken. Het blootleggen van momenten waarop je een belangrijke keuze of beslissing hebt gemaakt of genomen is hiervan een onderdeel, omdat juist die momenten een enorme doorwerking hebben in het heden. Vaak belemmeren ze ons in het maken van nieuwe keuzes. Daarnaast kun je op zoek gaan naar krachtmomenten en deze ‘wakker’ maken zodat je daar in het hier-en-nu van kunt profiteren.

Er wordt ieder moment in je traject afgewogen welke techniek voor jou het beste werkt.

Reincarnatietherapie

Reïncarnatie betekent terugkeren in het vlees. En gaat uit van de aanname dat we steeds weer opnieuw geboren worden in een nieuw leven. Soms gaan mensen spontaan terug naar een eerdere ervaring die verder terug ligt dan dit leven en wordt de oorzaak van je klacht of probleem van nu terug gevolgd naar een voorgaand leven. Als de oorzaak gevonden is, worden overtuigingen, die je als bewustzijn van je ziel meenam naar het leven nu losgekoppeld en achtergelaten bij het sterven in het vorige leven.

Voor therapie is het niet nodig om hierin wel of niet te geloven. Je kunt het ook zien als meerdere dimensies. Het lijfelijke, emotionele zoekproces gaat automatisch naar het moment waar een bepaalde blokkade is ontstaan. Informatie die bij deze methode opkomt kan ook gezien worden als metafoor voor gebeurtenissen in dit leven en wordt evenzeer als helend ervaren.

Bij regressietherapie (of reincarnatietherapie) herbeleeft of observeert en verandert iemand vroegere ervaringen om zich te bevrijden van de belemmerende emoties en gedachten die nú voor problemen zorgen.